Privacy Policy

นโยบายความเป็นส่วนตัว

เราเข้าใจถึงความสำคัญของสิทธิส่วนบุคคลเป็นอย่างมาก เราขอยืนยันการเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของท่านไว้เป็นความลับอย่างดีที่สุด
กรุณาอ่านรายละเอียดของนโยบายพิทักษ์สิทธิส่วนบุคคลนี้
และ กรุณาทำความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งข้อมูลส่วน ตัวของท่าน ซึ่งนโยบายเหล่านี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ท่านทราบ ล่วงหน้า ดังนั้น โปรดกรุณาติดตามและตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอ

1. ข้อมูลทั่วไปของสมาชิก
เรา จะเก็บรวบรวมข้อมูลชื่อ นามสกุล ที่อยู่ อีเมล์ วันเดือน ปี เกิด เบอร์โทรศัพท์ เมื่อท่านลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกเรียบร้อยแล้ว ท่านจะมีสิทธิ์ทุกประการ ในการเป็นสมาชิก ทั้งนี้รวมถึงข้อเสนอพิเศษต่างๆ ที่สมาชิกจะได้รับจากทางร้านค้า Filmandglass.com

ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ถูก จารกรรมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (hack) หรือสูญหาย เสียหายอันเนื่องจากเหตุสุดวิสัยหรือไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ทาง Filmandglass.comขอปฏิเสธความรับผิดจากเหตุดังกล่าวทั้งหมด
2. Cookies
Cookies คือ ข้อมูลขนาดเล็กที่จะถูกส่งไปเก็บไว้ในบราวเซอร์ของท่าน เพื่อทำการเก็บข้อมูลการเข้าเยี่ยมชม เมื่อท่านเปิดเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราอีกครั้งในคราวหลังเครื่องก็จะจำ ได้ทันทีว่าท่านเคยเข้ามาเยี่ยมชมแล้ว
Cookies ไม่ใช่โปรแกรมที่จะเข้าไปอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งานแล้วทำลายไฟล์ ต่างๆ แต่มีไว้เพื่อช่วยให้เราคอยติดตามว่าผู้ใช้แวะเยี่ยมหน้าใดบ้าง เริ่มต้นจากหน้าไหนจบลงด้วยหน้าไหนและบ่อยแค่ไหน เราไม่ได้ใช้ Cookies เพื่อตรวจสอบว่าผู้ใช้คือใคร เพียงแต่บอกว่าเครื่องคอมพิวเตอร์นี้เคยเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราแล้ว
Cookies ไม่ได้ใช้สำหรับเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ ที่อยู่อีเมล์ หากท่านไม่ประสงค์ให้ Cookies เข้าไปอยู่ในคอมพิวเตอร์ของท่าน ท่านสามารถ สั่งให้บราวเซอร์ปฏิเสธไฟล์ Cookies ได้

ประโยชน์ของ Cookies :
(1). ใช้จัดเก็บข้อมูลของผู้แวะเข้ามาเยี่ยมชม และจัดเก็บข้อมูลของสมาชิกแต่ละท่านเพื่อใช้ในนำเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการให้ตรงตามความต้องการของแต่ละท่านมากที่สุดซึ่ง Cookies เหล่านี้จะเริ่มเก็บข้อมูลหลังจากที่ท่านใส่รหัสผ่านของสมาชิก และจะหยุดการจัดเก็บข้อมูลเมื่อท่าน ออกจากรหัสผ่าน หรือ log out
(2). ใช้ประเมินจำนวนผู้เข้าชม การใช้บราวเซอร์แต่ละประเภทจะมีการใช้ Cookies ที่แตกต่างกันออกไป ทำให้สามารถจำแนกการใช้งานของผู้เข้าชมทั้งที่เป็นสมาชิกและมิได้เป็นสมาชิก ได้ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ จะเป็นประโยชน์ในการนำเสนอโฆษณาให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายโดยประเมินจากความ สนใจ และพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต
(3). ใช้ตรวจสอบความถี่ในการใช้งาน หรือรูปแบบการเข้าชม การตรวจสอบ Cookies นี้นอกจากจะทำให้เราเข้าใจถึงลักษณะนิสัย และพฤติกรรมของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตแล้ว ยังมีผลต่อการปรับปรุงบริการของเรา เนื้อหา การโฆษณา และการส่งเสริมการขายต่างๆ ในเว็บไซต์เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละบุคคล
3.การใช้ข้อมูลของสมาชิก
จุด ประสงค์หลักในการจัดเก็บข้อมูลสมาชิก คือเพื่อแจ้งข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรม และบริการต่างๆ ที่จะมีกับ Filmandglass.comหากท่านไม่สนใจหรือไม่มีความประสงค์ในการรับข้อมูลข่าวสารต่างๆ ท่านสามารถแก้ไขข้อมูลต่างๆ ได้ทุกเมื่อ หรือแจ้งความจำนงค์มาได้ที่maximum@filmandglass.com
4.การเก็บข้อมูลของสมาชิก
ทาง Filmandglass.comรับประกันว่าจะเก็บข้อมูลสมาชิกอย่างดีที่สุด ยกเว้นจะเกิดเหตุตามข้อ 1
5.การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน
ปกติแล้วทาง Filmandglass.comมิได้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกต่อผู้อื่น เว้นแต่ในกรณีที่ได้รับอนุญาตจากท่านและในกรณีพิเศษ ดังนี้

5.1 ในบางกรณี ท่านอาจได้รับเสนอโอกาสเพื่อรับข้อมูลหรือข่าวสารพิเศษจากผู้สนับสนุน Filmandglass.comหรือร้านค้าในเครือ เมื่อท่านตกลงยินยอมรับข้อมูลดังกล่าว ชื่อและ email address ของท่านจะถูกเปิดเผย

5.2 ทาง Filmandglass.comอาจเปิดเผยข้อมูลเป็นกรณีพิเศษเมื่อ ทาง Filmandglass.comพิจารณาเห็นว่าการเปิดเผยข้อมูลนั้น จะมีผลต่อการดำเนินการด้านกฎหมายกับผู้ที่ละเมิดเงื่อนไขการให้บริการของ Filmandglass.comหรือเป็นต้นเหตุแห่งความกระทบกระเทือน หรือความเสียหายใดๆ ต่อสมาชิกท่านอื่นๆและทางร้าน จากการแทรกแซง หรือละเมิดสิทธิ์และสมบัติใดๆ ไม่ว่าด้วยเจตนาหรือไม่ก็ตามนอกจากนี้ Filmandglass.comสามารถเปิดเผยข้อมูลหากได้รับการร้องขอจากทางราชการ ภายใต้อำนาจของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือด้วยวัตถุประสงค์อื่นๆ ที่ทาง Filmandglass.comพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความจำเป็นต่อการรักษาชื่อเสียงของทางร้าน ตลอดจนการปรับปรุงพัฒนาร้านและบริการของ Filmandglass.com
ทางเลือกของสมาชิกในการเก็บ, การใช้ และการเผยแพร่ข้อมูล
ทางสมาชิกระบุความต้องการที่จะรับทราบข้อมูลกิจกรรม และข่าวสารของทางร้าน เราจะแจ้งข้อมูลต่างๆ ไปยังท่านทางจดหมายอิเล็คทรอนิกส์เกี่ยวกับข้อมูลต่างๆ
หากสมาชิกท่านใดไม่ต้องการรับทราบข้อมูลข่าวสารใด ๆ จากทาง Filmandglass.comกรุณาอย่าติ๊กถูกในขั้นตอนการสมัครสมาชิกหมวดข้อมูลส่วนตัวของคุณ เราอาจถามซ้ำจาก E-mail address ของท่าน อีกครั้งเพื่อเสนอสิทธิประโยชน์ต่างๆ เช่น คูปองส่วนลดการซื้อสินค้า ท่านจึงอาจได้รับจดหมายอิเล็คทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการขายอีกครั้ง นอกจากนี้ ท่านสมาชิกยังมีสิทธิ์ปรับปรุง แก้ไขเปลี่ยนแปลง Cookies ได้ด้วยตัวท่านเอง โดยเปลี่ยนแปลงที่บราวเซอร์ในหมวด browser preferences ให้ตรงกับความต้องการของท่าน ท่านมีสิทธิ์เลือกรับ Cookies ทั้งหมด หรือไม่รับเลยก็ได้ ในกรณีที่ท่านปฏิเสธไม่ต้องการรับ Cookies ทั้งหมด ท่านอาจไม่สามารถใช้บริการบางอย่างที่จำเป็นต้องมีการลงทะเบียนเหล่านั้น
ทาง Filmandglass.comไม่มีนโยบายซื้อขายหรือให้เช่าข้อมูลของสมาชิกต่อบุคคลอื่น ๆ เช่น บริษัทประกัน, บริัษัทขายตรง, บริษัททำเครือข่ายทุกประเภท(MLM) ฯลฯ

7. การแก้ไขเปลี่ยนแปลง และลบข้อมูล
สมาชิกสามารถแก้ไข ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆ ได้ด้วยตัวเอง โดยเข้าไปแก้ไขข้อมูลเหล่านี้ด้วย UsernamePassword ซึ่งท่านสามารถแก้ไขได้ทุกเวลาเมื่อท่านต้องการ

หากท่านจำไม่ได้หรือลืม Login name และ Password ให้ท่านไปที่หน้าหลักหรือหน้าสมัครสมาชิก แล้ว Click ที่ “ลืมรหัสผ่าน” แล้วโปรแกรมจะนำท่านไปสู่หน้า ลืมรหัสผ่าน หลังจากนั้นเพียงแค่กรอก E-mail address ที่ใช้ในลงทะเบียนครั้งแรก โปรแกรมจะส่ง Login name และ Password ไปยัง E-mail address ที่ท่านใช้สมัครโดยอัตโนมัติ
8.ข้อควรระวังเรื่องข้อมูลสูญหาย ถูกใช้ในทางที่ผิดและการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของสมาชิก
สมาชิกต้องมีรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ข้อมูลส่วนตัวของท่าน สมาชิกจึงเป็นผู้เดียวที่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวเหล่านั้นได้ ท่านอาจแก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงข้อมูลเหล่านั้นได้โดยการใช้ Login name และ Password ของสมาชิกเอง ทาง Filmandglass.comขอแนะนำให้สมาชิกเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ Login name และ Password ไว้เป็นความลับ ทาง Filmandglass.comจะไม่มีการถาม Password ของท่านซ้ำ ไม่ว่าจะเป็นการโทรศัพท์สอบถาม หรือส่ง E-mail ไปถาม หากสมาชิกใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกับผู้อื่นโปรด Log out ทุกครั้งเมื่อท่านไม่ต้องการใช้บริการของเรา หรือปิดบราวเซอร์เมื่อเสร็จสิ้นการทำงานแล้ว เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ผู้อื่นเข้ามาใช้ข้อมูลของท่าน เป็นที่เข้าใจกันโดยทั่วไปว่าการส่งข้อมูลผ่านทาง Internet นั้นไม่มีการรับรองความปลอดภัย 100 % ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น Filmandglass.comจึงไม่สามารถรับรองความปลอดภัยในการส่งข้อมูลใดๆ ผ่านทาง Internet ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นการส่งข้อมูลมายัง Filmandglass.comหรือ Filmandglass.comส่งข้อมูลกลับไปให้ท่าน แต่ทาง Filmandglass.comจะพยายามจะรักษาความปลอดภัยในระบบให้ดีที่สุดทุกครั้งเมื่อมี การส่งผ่านข้อมูลใด ๆ
9.และ เรื่องอื่นๆ ที่สมาชิกควรทราบ
โปรด ระมัดระวังการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวในขณะที่สมาชิก Online อยู่ เช่นในกรณีของการใช้ Message Board, การ Chat และ E-mail เนื่องจากข้อมูลเหล่านี้อาจถูกเก็บและใช้โดยผู้อื่นได้ ดังนั้น ท่านต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวและ password ของท่านไว้เป็นความลับ

 

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสมาชิกสามารถติดต่อสอบถามมาที่ maximum@filmandglass.com หรือ ส่งข้อความมาที่เมนู Contact
หรือโทรสอบถามได้ที่ 087-785-0808 ติดต่อคุณ แจง